Бір нәрсеге теориялық, әдістемелік және эмпирикалық көзқарастың (академия шегінде) қандай айырмашылығы бар?


жауап 1:

Теориялық тұрғыдан - тек қағаз жүзінде.

Мұнда гипотезалар жасалады. Дәлелдеуді күткен мәлімдемелердің таза нысаны немесе жоқтығы.

Мысалы, «Галактикада миллион қара тесік бар». Әлі дәлелденбеген немесе жоққа шығарылған мәлімдеме.

Әдістеме - мәлімдемені дәлелдейтін процесс немесе тәсіл. Мұны гипотезасыз да жасауға болады. Әдістемелік тәсіл фактілерден немесе белгілі сандар мен тәжірибелерден басталып, содан кейін сұраққа жауап береді.

Эмпирикалық - бақылау және есептеу арқылы таза. Эмпирикалық мән немесе формула байқау арқылы алынады және негізінен тұрақты болып табылады. Планк тұрақтысы және т.б.

Мұның бәрі академиктерге қатысты.